Velkommen til Sømandskirkens kiosk!


Kiosken holder lukket på grund af renovering. Vi håber på at kunne åbne den igen snarest.


Vi har nogle varer på lager. For mere info kontakt os på 88694828 eller mail office@churchsg.dkHusk at støt Sømandskirken med et medlemsskab! Er du ikke allerede medlem, kan du tegne et medlemskab via vores hjemmeside: 

www.churchsg.dk - se: BLIV MEDLEM | Den Danske Sømandskirke Singapore (churchsg.dk)


Sømandskirken i Singapore er din indgangsvinkel til det danske fællesskab i Singapore. Vi indbyder til sociale, kulturelle og kirkelige arrangementer, der sikrer dig, at dit savn mod hjemland og modersmål bliver favnet og mildet. Her har du hjemme midt i den frodige jungle.

Vi byder på kaffe, dansk mad, lækkerier i kiosken, gode grin og samvær, alt imens vi opretholder alle de traditioner, du savner hejmme fra. Kort sagt, vi er din garanti for et lille stykke Danmark i Singapore.


Betingelsen, for at vi kan være i Singapore, er dog at vi har opbakning fra jer, der er her. Ikke kun i form af deltagelse i vores arrangementer og shopping i kiosken og til basaren. Vores økonomiske fundament er også afhængigt af, at der er medlemmer, der betaler kontingent, firmaer der tegner sponsorater og at vi til dagligt kan generere salg og overskud gennem det, vi tilbyder i kirken.


Lønudgifter til præst og assistent er dækket fra Danmark, men øvrige driftsomkostninger skal vi selv samle ind i løbet af et år. Derfor er vi overlevelsesmæssigt afhængige af jeres støtte - også økonomisk. 


Tak for jeres støtte.